Cvičenie RESCUE PATROL

Cvičenie je organizované podľa vzoru medzinárodného cvičenia RESCUE PATROL, a teda má nároky na zvýšenú fyzickú a psychickú zdatnosť účastníkov, a tak sa radí k najnáročnejším cvičeniam svojho druhu organizovaným na území SR. Cvičenie je zamerané hlavne na nacvičovanie lokalizačných a záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach s hromadným výskytom ranených osôb a za cieľ si kladie predovšetkým umožnenie spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek a skvalitnenie ich spolupráce pri reálnych zásahoch. V priebehu cvičenia taktiež dochádza aj k testovaniu nového vybavenia, výzbroje a výstroje, ktoré si záchranné zložky zaobstarávajú podľa svojej odbornosti, a tom im umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc postihnutým osobám v skutočných situáciách.

ZAMERANIE CVIČENIA: Účastníci si svoje vedomosti v oblasti technickej a predlekárskej prvej pomoci môžu overiť v simulovaných nehodách rôzneho charakteru od pátracích akcií, cez záchranu z výšok a voľných hĺbok, podzemia, až po dopravné nehody. Cieľom je teda pracovať aj viac ako 24 hodín na 100% za každého počasia pod časovým, fyzickým aj psychickým tlakom a dať zo seba maximum osobne aj v rámci tímu.

CIEĽOVÁ SKUPINA: Dobrovoľné hasičské a záchranárske zložky, profesionálne zložky Integrovaného záchranného systému a to zo Slovenska ale aj zahraničia. Program cvičenia: – dopoludňajšie bloky sú venované metodickému výcviku ( prednášky, ukážky, a pod.),popoludňajšie a nočné bloky sú venované výcviku na jednotlivých zásahoch, pričom presný čas, téma, miesto a zloženie zasahujúcich tímov bude oznamované tesne pred samotným zásahom. Priebeh cvičenia: – cvičenie, teda jeho jednotlivé zásahy prebiehajú za akéhokoľvek počasia v denných aj nočných hodinách. – v priebehu cvičenia je prísny zákaz konzumácie alkoholu až do odvolania, ďalej je zakázané požívanie aj iných omamných a psychotropných látok. Za porušenie týchto pravidiel je trestom okamžité vylúčenie z cvičenia a to čo sa týka jednotlivca alebo aj celého družstva. Dôležité upozornenia: – od účastníkov cvičenia sa očakáva znalosť svojho odboru, pretože cvičenie nemá za cieľ výuku základov, ale ďalší rozvoj skúseností, rozpoznanie svojich ale aj tímových silných a slabých stránok, testovanie vybavenia a pod.

0 comments